Vývoj ceny zlata

Cena zlata (jak můžete vidět na posledním grafu) kontinuálně v dlouhodobém časovém horizontu stále roste. Současně platí, že za stejné množství zlata koupíte stejné zboží před 2 tisíci lety ve starém Římu, stejně jako dnes. Zlato je nedostatkové zboží, celosvětové zásoby jsou omezené, náklady na těžbu stále rostou. Což zákonitě musí vést ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu k růstu ceny zlata. Zlato je tak jediným jistým prostředkem k ochraně před znehodnocením finančních prostředků.

Tento graf zobrazuje online aktuální dnešní cenu zlata v USD za trojskou unci (1 oz):

 

 

 

 

Tento graf zobrazuje vývoj ceny zlata za trojskou unci (1 oz) v průběhu 1.3.2024 - 30.4.2024

Tento graf zobrazuje vývoj cen za posledních 20 let k daným historickým momentům
(v mezidobí samozřejmě cena kolísala směrem nahoru i dolů)