Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Preambule

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Diskrétnost, bezpečnost, individuální přístup jsou naše devizy, které Vám garantujeme!

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce osobních údajů

1.1 TopKetshop.cz, s.r.o.

Zelený pruh 1560/99 

140 00 Praha 4

IČ: 24854140

DIČ: CZ24854140

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201603.

Kontaktní email: info@topketshop.cz

Kontaktní telefon: +420 212 244 112

Zpracovávané údaje

2.1. Údaje poskytnuté kupujícími a uživateli. TopKetshop.cz, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách www.zlatyshop.cz. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e‑mailová adresa.

2.2. Identifikační údaje pro přístup do uživatelského účtu. TopKetshop.cz, s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do uživatelského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání a e-mailová adresa.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává TopKetshop.cz, s.r.o. za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o zboží, které jste nakoupili, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a registraci na webových stránkách je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

Účely zpracovávaných údajů

3.1. Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi TopKetshop.cz, s.r.o.  a kupujícím, využívá TopKetshop.cz, s.r.o. vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky, a číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

3.2. Pro přístup do uživatelského účtu, jeho vedení a správu využívá TopKetshop.cz, s.r.o. vaši e‑mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro jednoznačnou identifikaci oprávněného uživatele. Bez těchto údajů není vedení uživatelského účtu možné.

3.3. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci TopKetshop.cz, s.r.o. formou obchodních sdělení využívá TopKetshop.cz, s.r.o. především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, ve vašem uživatelském účtu nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na pobočce TopKetshop.cz, s.r.o..

3.4. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci TopKetshop.cz, s.r.o. TopKetshop.cz, s.r.o. při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává TopKetshop.cz, s.r.o. statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.

Odvolání souhlasu

4.1 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-        prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-        telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

-        písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

-        v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;

cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook Inc. a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Přístup k údajům

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností TopKetshop.cz, s.r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby v TopKetshop.cz, s.r.o. mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

5.2. TopKetshop.cz, s.r.o. také jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro TopKetshop.cz, s.r.o. podle pokynů, které jim TopKetshop.cz, s.r.o. udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoliv rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak TopKetshop.cz, s.r.o. předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům TopKetshop.cz, s.r.o. předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

5.3. TopKetshop.cz, s.r.o. zjišťuje spokojenost svých zákazníků prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je www.zlatyshop.cz zapojen. Tyto zasílá zákazníkům pokaždé, když na www.zlatyshop.cz nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání zákazník neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Osobní údaje zákazníka nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě zákazníkovi námitky nebude takovému zákazníkovi dotazník dále zasílán.

Doba uchovávaných údajů

6.1. TopKetshop.cz, s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Z ohledem na zákonné povinnosti TopKetshop.cz, s.r.o. následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás TopKetshop.cz, s.r.o. vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává TopKetshop.cz, s.r.o. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6.4. Údaje zpracovávané pro vedení uživatelského účtu TopKetshop.cz, s.r.o. uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

6.5. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí TopKetshop.cz, s.r.o.  pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je TopKetshop.cz, s.r.o. vázána.

Práva zákazníka

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na TopKetshop.cz, s.r.o. a požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které TopKetshop.cz, s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo TopKetshop.cz, s.r.o.

- Přístup k údajům, které jste poskytli TopKetshop.cz, s.r.o., ať již v průběhu objednávky drahých kovů či jiného zboží, založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám TopKetshop.cz, s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může TopKetshop.cz, s.r.o. správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet či registraci.

- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že TopKetshop.cz, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již TopKetshop.cz, s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek TopKetshop.cz, s.r.o. vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od TopKetshop.cz, s.r.o. k jinému subjektu, kdy TopKetshop.cz, s.r.o. předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

Bezpečnost a jistota

8.1. TopKetshop.cz, s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). TopKetshop.cz, s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany TopKetshop.cz, s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8.3. Zákonný rámec je pro TopKetshop.cz, s.r.o. minimum, které dělá pro své klienty v oblasti bezpečnosti a zajištění soukromí.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná ode dne 1.10.2021